Video Editor
( Chỉnh Sửa Video )
Nơi Làm Việc : Làm Việc Tại Nhà Hoặc Tại Văn Phòng Công Ty  Ở Địa Chỉ 56 Đường số 6, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Salary for Full Time  : 15 Triệu VNĐ ($650/Month)
Video Editor - ( English )
Location: Work full time in our office in 56 Đường số 6, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Salary for Full Time: 15- 25 Triệu VNĐ ($650-1100/Month)
VIDEO EDITOR
( English Version )
Location: Work full time in our office in 56 Đường số 6, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Salary for Full Time: 15- 25 Triệu VNĐ ($650-1100/Month)
Requirement :
Need to understand how to edit different types of Facebook advertising videos (Video Ads, Video Sales Letter, Create Video Thumbnail, Create Video Story,...),

For Video Thumbnail and Subtile, you need to know how to create it beautiful, creative thumbnail, add caption, subtitle and good headline so people want to click to watch the video
Watch the Sample Video Below To Get The Idea and The Format
Job Description :
Responsible for asembling raw footages and producing finalized video for multiple platforms such as Facebook, Youtube, Instagram and Edit Sale Video. Should be proficient in editing using softwares like Premiere Pro and Final Cut Pro.
Responsibilities:
•    Need to understand how to understand and able to edit Video in Vietnamese and English Language.

•    Edit and create video ads for Facebook Ads

•    Add Subtitle of Vietnamese and/or English into Video

•    Place Appealing Borders and Frames into Videos to attract attention and engagement

•    Format and edit videos according to different social media platform requirements ( Size dimension, Video Duration)

•    Reorder and fine tune the video content to ensure logical sequencing and smooth running of video

•    Also Know how to Edit VSL- Video Sales Letter

•    3 Years or more experienced & knowledge in Video Editing such as Adobe Premiere Pro

•    Must love edit and create Personal Development and Marketing Video Content….
Apply For This job by click the " Apply Now" Button Below
Only shortlisted candidates will be notified.

Any question you have, please feel free to send us email at dreamtalentvn@gmail.com or call office at : (028)-730-39049. Or Cell Phone at 093 666 0587...
VIDEO EDITOR - ( VN Version)
Nơi Làm Việc : Làm Việc Tại Văn Phòng Công Ty Ở Địa Chỉ 56 Đường số 6, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Lương toàn thời gian : 15- 25 Triệu VNĐ ($650-1100/Month)
VIDEO EDITOR
( VN Version )
Nơi Làm Việc : Làm Việc Full Time Tại Văn Phòng Công Ty Ở Địa Chỉ 56 Đường số 6, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Salary for Full Time : 15- 25 Triệu VNĐ ($650-1100/Month)
Yêu Cầu:
Quen thuộc với nhiều thể loại video quảng cáo trên Facebook (Video Sales Letter, PR, Story,...), biết làm thumbnail đẹp, phù hợp theo quy định và biết cách thêm caption, headline tốt gây kích thích người xem nhấn vào.
Hãy Xem Video Mẫu Dưới Đây Để Hiểu Ý Tưởng Và Cách Thức Format
Mô Tả Công Việc :
Chịu trách nhiệm chỉnh sửa, lắp ráp các cảnh quay thô thành video hoàn chỉnh cho nhiều nền tảng khác nhau như Facebook, Youtube, Instagram và thể loại video bán hàng. Cần thành thạo chỉnh sửa bằng các phần mềm như Premiere Pro và Final Cut Pro.
Trách Nhiệm:
•    Phải hiểu và biết cách chỉnh sửa Video ở cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

•    Thêm phụ đề Tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh vào Video.

•    Biết cách đặt các Border (biên) và Frame (khung) hấp dẫn vào Video để thu hút sự chú ý và tương tác.

•    Định dạng và chỉnh sửa video theo các yêu cầu của nền tảng truyền thông xã hội khác nhau (Kích thước, Thời lượng video).

•    Sắp xếp lại và tinh chỉnh nội dung video để đảm bảo trình tự hợp lý và mức độ trơn tru của video

•    Biết cách chỉnh sửa VSL - Video Sales Letter (Thư bán hàng bằng Video).

•    Có hơn 3 năm kinh nghiệm và kiến ​​thức về chỉnh sửa video bằng các phần mềm chuyên dụng như Adobe Premiere Pro.

•    Phải yêu thích chỉnh sửa và tạo các ra các video có nội dung về Phát triển Cá nhân và Tiếp thị Marketing.
Ứng Tuyển Vào Vị Trí Này Bằng Cách Bấm Nút " Apply Now" Ở Dưới
Chúng tôi giới hạn chỉ một vài ứng cử viên mà chúng tôi cảm thấy phù hợp sẽ được thông báo.

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào, hãy email cho chúng tôi tại địa chỉ dreamtalentvn@gmail.com hoặc gọi office at : (028)-730-39049.. Or Call Cell-phone 093 666 0587
 Testing for Video Editor

** To Qualify for Video Editor Position. You Must Read & Understand instruction and Complete the test  for video editor below....

Step 1 : Make Sure You Read all the Job Description. Watch all videos sample to understand about Video Editing...

Step 2 : Watch The Video in this Link : https://youtu.be/ar38i9dn044 or Video Below to understand the instruction of " Testing for Video Editor "

Step 3 : Click the " Download Testing RAR File" Below to start on your Video Editing Test...

Step 4 ( Optional ) : PDF Instruction about the " Testing for Video Editor ".
Click here to download

*** Note : To qualify for this position, You must complete the Homework Deadline within 1-2 days or the specific due date that set by the HR Department... Please submit your complete work by upload to Google drive or dropbox and with subject line " Testing for Video Editor " to dreamtalentvn@gmail.com