Marketing Content Writer - Copywriter (English Version)
Location: Work full time in our office in 56 Đường số 6, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Salary for Full Time: 15- 20 Triệu VNĐ ($650-857/Month)
English Version ( Marketing Content Writer ) - Copywriter
Location: Work full time in our office in 56 Đường số 6, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Salary for Full Time: 15- 20 Triệu VNĐ ($650-857/Month)
Requirement :
Writing promote and advertising copies appeals to different types of Facebook ADS from Video Ads, Video Sales Letter, Personal Story Ads.
Watch the Sample Copy Below To Get The Idea and The Format
Example
All Alex Homonzi's Ads
All Peng Joon's Ads 
All T.Harv Eker's Ads
All Grant Cardone's Ads
 https://bit.ly/2IEwQmv
Job Description :
Responsible for writing advertising content for different platforms such as Facebook, Youtube, Instagram (Especially Facebook and genre Sales Video Letter - Video sales), passionate about writing and understanding the importance role that great copy plays in user experience.  

Understand and know how to write effective sales and marketing content (Video Sales Letter) to convert Prospect into customer… 
Responsibility
•    Must able to read and write fluent in English and Vietnamese. You must be bilingual

•    2-3 + years proven experience  in Marketing Content Writing or Copy Writing for Facebook Ad Copy, Video Sales, Major News or any Sale Pages...(please provide some kind of portfolio)*** This is a Must to be Qualify

•    Well read, impeccable spelling and grammar, research skills, thorough knowledge of standard writing practices, strong writing editing and proofreading skills, strong understanding of content work flow.

•    Coordinate with other members in the Marketing department to complete the media advertising campaign
Apply For This job by click the " Apply Now" Button Below
Only shortlisted candidates will be notified. May the odds be ever in your favor. 

Any question , please  send us email at dreamtalentvn@gmail.com or call our office : (028)-730-39049 or mobile at 0977624348
Người Viết Nội Dung Quảng Cáo Về Sales & Marketing - (Vietnamese Version)
Nơi Làm Việc : Làm Việc Tại Văn Phòng Công Ty Ở Địa Chỉ 56 Đường số 6, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Lương toàn thời gian : 15- 20 Triệu VNĐ ($650-857/Month)
Vietnamese Version ( Người Viết Nội Dung Quảng Cáo Về Sales & Marketing )
Nơi Làm Việc : Làm Việc Tại Văn Phòng Công Ty Ở Địa Chỉ 56 Đường số 6, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Lương toàn thời gian : 15- 20 Triệu VNĐ ($650-857/Month)
Yêu Cầu:
Viết các bài quảng cáo lôi cuốn người xem theo nhiều thể loại ADS khác nhau của Facebook từ Video Ads (Video Quảng Cáo), Video Sales Letter (Video Bán Hàng), Personal Story Ads (Video Câu Chuyện).
Hãy Xem Copy Mẫu Dưới Đây Để Hiểu Ý Tưởng Và Cách Thức Format
Example
All Alex Homonzi's Ads
All Peng Joon's Ads 
All T.Harv Eker's Ads
All Grant Cardone's Ads
 https://bit.ly/2IEwQmv
Mô Tả Công Việc (Job Description) :
Chịu trách nhiệm viết nội dung quảng cáo cho nhiều nền tảng khác nhau như Facebook, Youtube, Instagram (Đặc biệt là Facebook và thể loại Video Sales Letter - Video bán hàng), có đam mê viết Marketing Copywriting và hiểu được tầm quan trọng của các bài viết trong trải nghiệm của người dùng. 

Hiểu và biết cách làm thế nào để viết ra nội dung bán hàng và tiếp thị hiệu quả (Video Sales Letter) để chuyển đối khách hàng tiềm năng thành khách hàng của công ty.
Trách Nhiệm:
•    Bạn phải sử dụng thành thạo kỹ năng đọc và viết cả hai ngôn ngữ Việt và Anh

•    Bạn có khả năng viết nội dung bán hàng và tiếp thị bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt

•    Với 2-3+ năm kinh nghiệm viết copywriting cho Facebook Ad Copywriting, Sales Page, Sales Video

•    Khả năng đọc, chính tả và ngữ pháp tốt, kỹ năng nghiên cứu, kiến thức và kỹ năng về Marketing Copywriting và hiệu đính giỏi, biết sâu rộng về công việc viết nội dung

•    Phối hợp với các thành viên khác trong phòng Marketing để hoàn thành chiến dịch quảng cáo truyền thông
Ứng Tuyển Vào Vị Trí Này Bằng Cách Bấm Nút " Apply Now" Ở Dưới
Chúng tôi giới hạn chỉ một vài ứng cử viên mà chúng tôi cảm thấy phù hợp sẽ được thông báo.

 Nếu có câu hỏi nào, hãy email  tại địa chỉ dreamtalentvn@gmail.com hoặc gọi office : (028)-730-39049 or mobile : 0977624348