Graphic Designer & Web Designer
Nơi  Làm Việc : Làm Việc Tại Văn Phòng Công Ty Ở Địa Chỉ  56 Đường số 6, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Salary for Full Time  : 12 - 15 Triệu VNĐ ($520-650/Month)
Job Description :
Dream Talent is a financial services and digital marketing agency that located in USA and also have office in Ho Chi Minh- Vietnam…

We are looking for creative, talented, passionate Graphic Designer and Website Designer
that know how to design artwork and website design for our company and our social media channel- facebook…You need to know how to design in Vietnamese and/or English because we have a lot of projects that need to design in Vietnamese and in English..

Your graphic design must be simple, creative and in term of marketing. We don’t need pretty design.. We need creative, simple marketing design that grab customer attention and cause them to take action.

You must know be good at Photoshop and passionate in graphic design to be qualify for graphic designer position. And you must know how to use wordpress or landing page builder like optimize press, leadpage, clickfunnels to qualify for Website Designer Position.. If you know how to design graphic using photoshop and you also good at design website using wordpress or landing page builder then you will be qualify for sure to become our “ Graphic and website designer” position…
Requirement
• Work full time in our office in 56 Đường số 6, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

• Must able to understand Vietnamese & English.. If you can read and understand English then it is definitely a major bonus +

• Proven 1-2 + years experience in photoshop CC and/or website design (please provide portfolio)*** This is a Must to be Qualify

 • Basic or advance experience with landing page builder like Clickfunnels or optimize press ( If You Don't Know We will Train You )

• Think creatively and develop new design concepts, graphics and layouts.

 • Work as part of a team with content writer, designers, executives, project managers etc.

 • Expected to learn new software in graphic design and website design Software Like Clickfunnels or Optimize Press
Our Ideal Candidate :
• Able to understand and Know how to design graphic and design website in Vietnamese and English

• Understand How Sale Funnel Work and know how to build out Landing Page, Sale Page, Webinar Page using Clickfunnels or Optimize Press

• Be creative and understand how to create simple effective marketing design and artwork

• Able to work independently or with a team and meet deadlines while delivering stunning designs

 • Continuously communicate with clients/team & propose amendments and changes till the final design with full approval

 • A fast learner who is excited to expand his/her skills

 • Someone who constantly strive to improve and explore new softwares

 • You Must have a Laptop/Desktop and Editing Software ( Optional)
Office Environment & Benefits
We work in a fun office environment filled with amazing people and would love to have you be a part of it. Our company has an awesome team and we make it a priority to show them how much we appreciate their hard work and dedication by have fun monthly team events. Our events range from attending movie releases, beach parties, bowling and karaoke. Food and parties await the right candidate. Office attire is casual. 

Dream Talent offers Health Insurance and other 6 Dream Benefits include Dream Income, Dream Personal Growth, Dream Work Environment, Dream Skillsets, Dream Vacation, Dream Car & House for right qualify candidate…
Employee Reward Program
$100 Cash for Full Time Employees. If your referral is become our full-time employee and remains at Dream Talent for 90 days. You will be reward $100 dollars…
Apply For This job by click the " Apply Now" Button Below
Only shortlisted candidates will be notified. May the odds be ever in your favor. Any question you have, please feel free to send us email at dreamtalentvn@gmail.com or call office at : (028)-730-39049... Or Cell phone at 093 666 0587
Vietnamese Version ( Graphic Designer & Web Designer )
 Mô Tả Công Việc (Job Description) :
Dream Talent là công ty chuyên về dịch vụ tài chính và  Digital Marketing-tiếp thị quảng cáo được đặt trụ sở tại Mỹ và có văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh Việt Nam.

Chúng tôi đang tìm kiếm thiết kế đồ họa và website có tài năng, sáng tạo và đam mê trong lĩnh vực này, có khả năng thiết kế nghệ thuật và web cho công công ty chúng tôi trên kênh truyền thông facebook. Bạn cần biết cách thiết kế bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh vì chúng tôi có nhiều dự án cần thiết kế bằng cả hai thứ tiếng.

Bạn phải giỏi photoshop và đam mê thiết kế đồ họa để đảm nhiệm vị trí này. Và bạn phải biết cách sử dụng wordpress hoặc xây dựng landing page giống như optimize press, leadpage, clickfunnels. Nếu bạn biết cách thiết kế đồ họa sử dụng photoshop và bạn cũng giỏi về thiết kế web sử dụng wordpress or tạo landing page, vậy thì chắc chắn bạn đủ điều kiện để ứng tuyển vào vị trí này
 Yêu Cầu Công Việc : (Requirement)
 •  Bạn phải hiểu được cả tiếng Anh và tiếng Việt

 •  Bạn phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực Graphic Designer và thiết kế website 1- 2 năm (gửi bản mẫu). (bắt buộc)

 •  Có kinh nghiệm cơ bản với Photoshop, AI, Wordpress hoặc tạo landing page như Clickfunnels, Optimize press

 •  Suy nghĩ sáng tạo và phát triển các khái niệm, đồ họa và bố cục thiết kế mới.

 • Làm việc nhóm với người viết nội dung, thiết kế, điều hành, giám đốc dự án, v.v..

 • Ham học hỏi về phần mềm mới về thiết kế đồ họa và web

• Làm việc tại văn phòng tại quận 56 Đường số 6, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Ứng Viên Lý Tưởng Của Chúng Tôi : ( Our Ideal Candidate)
• Hiểu và biết cách thiết kế đồ họa và  thiết kế web bằng tiếng Anh và tiếng Việt

• Sáng tạo và hiều cách tạo ra thiết kế và nghệ thuật marketing đơn giản mà hiệu quả

• Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm và hoàn thành deadline trong thời gian gấp rút

• Giao tiếp liên tục với khách hàng/team và để xuất sửa đổi và thay đổi đến khi nào thiết kế cuối cùng được duyệt

• Học hỏi nhanh và ham muốn mở rộng kiến thức/ kỹ năng của bản thân

• Không ngừng phấn đấu cải thiện và khám phá phần mềm mới

• Bạn phải có laptop/desktop hoặc phần mềm chỉnh sửa (không bắt buộc)
Môi Trường Làm Việc/ Quyền Lợi ( Office Environment & Benefits)
Đây là một môi trường thân thiện với những con người hoà đồng và chúng tôi tin chắn rằng bạn sẽ muốn là một phần của công ty.  Công ty chúng tôi có mội đội ngủ nhân viên tuyệt vời và chúng tôi luôn luôn có những sự kiện hàng thàng để đánh giá cao tinh thần làm việc chăm chỉ và sự cống hiến của họ. Đó là những buổi xem phim, tiệc bãi biển, chơi bowling và karaoke. Trang phục khi đi làm cũng rất giản dị, phù hợp cho những bạn trẻ năng động.

Dream Talent sẽ cung cấp bảo hiểm y tế và 6 lợi ích đáng mơ ước khác bao gồm : “Dream Income, Dream Personal Growth, Dream Work Environment, Dream Skillsets, Dream Vacation, Dream Car & House” cho ứng viên đủ tiêu chuẩn).
Khen Thưởng ( Employee Reward Program )
$100 cho nhân viên làm việc Full Time. Nếu bạn giới thiệu được một nhân viên vào làm việc tại công ty trong vòng 3 tháng hơn, bạn sẽ được phần thưởng là $100
Apply For This job by click the " Apply Now" Button Below
Only shortlisted candidates will be notified. May the odds be ever in your favor. Any question you have, please feel free to send us email at dreamtalentvn@gmail.com or call office : (028)-730-39049.. Or Cell Phone 093 666 0587